Trang chủTruyện của tác giả Thunderstorm_team

Truyện của tác giả Thunderstorm_team - Trang 1

21524 263 Thunderstorm_teamFull

Tên gốc: The phantom of the Opera Tác giả gốc: Gaston Leroux

2509 192 Thunderstorm_teamWriting

Nụ Hôn Cướp Biển Tác giả: Daisy

3424 125 Thunderstorm_teamWriting

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Hậu Duệ Rồng

5486 62 Thunderstorm_teamWriting

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Tiếng Gọi Cthulhu

907 8 Thunderstorm_teamWriting

[Fanfic Final Fantasy VII] A New Threat Tác giả: M.J.Gallagher Hợp tác dịch bởi Thunderstorm Translation Team và Final Fantasy Fan Club

48471 2740 Thunderstorm_teamWriting

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Thợ săn ♥ Alpha

1568 306 Thunderstorm_teamFull

[Dịch bởi Thunderstorm Translation Team] Autumn Yêu Dấu