Trang chủTruyện của tác giả Vubinbin1305

Truyện của tác giả Vubinbin1305 - Trang 1

165 18 Vubinbin1305Full

Tên khác: Giam Cấm Đích Đệ 99 Thiên. Tác giả: A Điệt Thể loại: Hiện đại, niên hạ, đoản văn, giam cầm,

336 69 Vubinbin1305Writing

Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu. Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, điềm văn, chủng điền, thanh thủy văn,

34529 2209 Vubinbin1305Full

Tên khác: Tâm Đầu Nhục Tác giả: Nghiêm Mặc xi Thể loại: Hiện đại, HE, niên hạ, song tính, sinh tử, ngọt,

574 117 Vubinbin1305Writing

Tên khác: Cậy Thế Bắt Nạt Huynh - Trượng Thế Khi Huynh. Tác giả: Thủ Sơ. Thể loại: Ngụy huynh đệ, niên

392 52 Vubinbin1305Writing

Tên khác: Tư Niên Như Nhĩ. Tác giả: Tô Cách Lạp Đích Môn Đồ. Thể loại: Hiện đại, HE, ngọt, đoản văn,

69143 3903 Vubinbin1305Full

Tên khác: Lần Đầu Nhận Được Ân Trạch. Tác giả: Lưu Thủy Thủy Thể loại: Cổ đại, song tính, sinh tử,

561 61 Vubinbin1305Writing

Tên khác: Tử Trái Phụ Hoàn. Tác giả: Tố Nhiên. Thể loại: Hiện đại, ABO, phụ tử , niên hạ, cưỡng yêu,

500 38 Vubinbin1305Writing

Tác giả: Trừ Đồ - Hắc Hắc Đích Hải - Meris. Thể loại: Loạn luân cha con, niên thượng, cây ngay

22613 1887 Vubinbin1305Full

Tên khác: Tù Vu Thâm Hải Tác giả: Thập Hải Bối Đích Vãn Hà. Thể loại: Phúc hắc tà ác người cá

134171 10608 Vubinbin1305Full

Tên khác: Tiểu Người Câm Đồng Nuôi Phu Hạn. Tác giả: Mai Chiêm Tiễn Thu La Thể loại: Lịch sự dưới giường